{Varsity} Fox C-6 Showcase{Varsity} Fox vs Mehlville{Varsity} Seckman vs Fox @ Seckman Tourney{Varsity} Fox vs Jackson{Varsity} Northwest vs Seckman