{Varsity} Francis Howell North vs Northwest{Varsity} Northwest Lions Senior Night