{Varsity} Jefferson vs Northwest{Varsity} Northwest vs Fox{Varsity} Seckman vs Fox{Varsity} Seckman vs Northwest{Varsity} Webster Groves vs Eureka