{Varsity} Lindbergh vs Northwest{Varsity} Northwest vs SeckmanFox C-6 Basketball Showcase{Varsity} Windsor vs Affton{JV} Affton vs Seckman{Varsity} Affton vs Seckman{Varsity} Seckman vs Windsor{Varsity} Ft. Zumwalt East vs Fox{Varsity} Bishop DuBourg vs Seckman{Freshman} Bishop DuBourg vs Seckman{JV} Bishop DuBourg vs Seckman{Varsity} Summit vs Seckman{Varsity} Seckman vs Windsor - Holiday Tourney{Varstiy} Fox vs Windsor - Holiday Tournament{Varsity} Fox vs Summit{Varsity} Mehlville vs Seckman{Varsity} JFK vs Bishop DuBourg{JV} Northwest vs Seckman{Freshman} Northwest vs Seckman{Varsity} Bishop DuBourg vs Bayless{Varsity} Northwest vs Fox{Varsity} Fox vs Northwest{Varsity} Fox vs Poplar Bluff{Varsity} Seckman vs Jackson